decoration_line_1 decoration_line_2

Hotel Zlatibor

logo
ssaPONUDA PROLEĆE 2015 - GRUPNI ARANŽMANI
Hotel sa jednom zvezdicom, raspolaže sa kapacitetom od oko 120 ležaja, lociran je u strogom centru grada.
Pruža usluge smeštaja i ishrane grupama odraslih kao i đačkim grupama.


Đačke grupe:

PANSION - 1. 850, 00
POLUPANSION - 1.650, 00
NOĆENJE-DORUČAK - 1.500, 00

Grupe odraslih

PANSION - 2.500, 00
POLUPANSION - 2.300, 00
NOĆENJE-DORUČAK - 2.100, 00

U cene hotelskih usluga nije uračunata boravišna taksa sa prijavom i osiguranjem u iznosu od 120, 00 dinara dnevno po osobi.

POPUSTI: Agencijska provizija 5% i jedan gratis na 25 osoba.
USLOVI PLAĆANJA: Izmirenje svih obaveza u celosti od početka korišćenja usluga.
NAPOMENA: U slučaju većih poremećaja na tržištu zadržavamo pravo za korekcijom cena.


INFORMACIJE I REZERVACIJE
UT AD "SLOGA", 31000 Užice, Dimitrija Tucovića 149

TELEFON: /031/ 514 - 251
FAKS: 514 - 251, 514 - 482

bed

Copyright © 2015 Hotel Zlatibor. All rights reserved.
Created by: ProWeb Solution DM