decoration_line_1.png decoration_line_2.png

Hotel Zlatibor

logo
VRSTA SOBE SMEŠTAJ POLU PANSION PANSION
Jednokrevetna-klasična 2.200,00 2.700,00 3.200,00
Jednokrevetna-f ležaj 2.400,00 2.900,00 3.400,00
Dvokrevetna-f ležaj 3.200,00 2.100,00 2.600,00
Dvokrevetna-klasična 3.600,00 2.300,00 2.800,00
Dvokrevetna* 3.800,00 2.400,00 2.900,00
Dvokrevetna-dodatni ležaj 4.500,00 2.00,00 2.500,00

-CENA OBROKA U PANSIONU IZNOSI 500,00 DINARA.
-KORISĆENJE DVOKREVETNE KAO JEDNOKREVETNE SOBE IZNOSI 2.400,OO DINARA.
-DNEVNI ODMOR U VRREMENU OD 08 DO 18.00 ČASOVA IZNOSI 1.280,00 DINARA.
-DNEVNI ODMOR U TROKREVETNOJ SOBI IZNOSI 2.700,00 DINARA.
-BORAVIŠNA TAKSA, PRIJAVA I OSIGURANJE NISU UKLJUČENI U CENU HOTELSKIH USLUGA.
-DVOKREVETNA *-SOBA SA DVA KREVETA OD KOJIH JE JEDAN FRANCUSKI.

-BORAVIŠNA TAKSA
80,00 din.

-PRIJAVA
20,00 din.

-OSIGURANJE
20,00 din.DIREKTOR
Miloš Marković
recepcionist

Cene:

Hotel Zlatibor
info: +381(31) 516-188
Fax: +381(31) 513-992

Copyright © 2015 Hotel Zlatibor. All rights reserved.
Created by: ProWeb Solution DM